• Dudullu OSB, 2. Cadde, No: 4/1
 • Pzt - Cum: 8:00 - 18:00
 • + 90 216 499 0253
 • info@asmelta.com

KALİTE ODAKLI

Asmelta daima kaliteyi önde tutan ve bu anlayışı tüm birimlerine ve süreçlerine işleyen bir yönetim anlayışına sahiptir. Sektöründe öncü döküm firmalarından biri haline gelmesindeki en büyük etken kaliteye gösterdiğimiz önemdir. Firmamız ISO 9001 belgesine sahip olup, bu belgenin gerektirdiği kalite sistem anlayışı tüm süreçlerde uygulanmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda Asmelta Basınçlı Döküm amaç ve hedefleri doğrultusunda, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO45001 Entegre Yönetim Sistemleri uygulamalarına verdiği önemle;
  • Müşteri memnuniyeti ön planda tutularak; Kaliteli, en ekonomik ve zamanında teslimatlar gerçekleştirmeyi,
  • Olası riskleri yönetmek, yapılan risk analizleri ile belirlenen riskleri ilk aşamada belirlemeyi ve analiz etmeyi,
  • Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı esas alarak sürekli gelişmeyi,
  • Toplum ve çevreye saygılı olarak çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,  
  • Kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanımı olmak üzere atıkların bertarafını sağlamayı, 
  • Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı, 
  • Tüm faaliyetlerimizi proses ve müşteri odaklı tasarlayarak sürekli geliştirmeyi, 
  • Çalışanlarımızın gelişimi ve tatmini çerçevesinde, onlara sürekli eğitim ve sosyal olanaklar sağlamayı;
  • Tedarikçilerimizi, sürekli işbirliği ve teknik destekle gelişmelerine yardımcı olmayı, 
  • Öncelik olarak etik değerler ve yolsuzlukla mücadelede olmak, şirket kültürü olarak benimsemek, şirket politikası olarak benimsemiştir. 

  Asmelta Basınçlı Döküm bünyesindeki tüm çalışanlar Şirket Politikası’ nın esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz otomotiv sektöründe; alüminyum parça üretimi alanında Asmelta Basınçlı Döküm, amaç ve hedefleri doğrultusunda, ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemleri uygulamalarına verdiği önemle; 

 • Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliği sağlamak,
 • Tüm iş yerlerimizde uygulanan faaliyetlerin çevresel etkilerini tespit etmek, tespit edilen risklerin oluşturacağı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak performansı yükseltici çalışmalar yapmak,
 • Çevreyle ilgili yasal ve diğer şartlara eksiksiz olarak uymak,
 • Kurum içinde çevre bilincinin artması için sürekli olarak eğitim imkânları yaratmak,
 • Çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını sağlamak,
 • Tedarikçilerin seçiminde kuruluşların çevre yaklaşımlarını dikkate almak; çalıştığımız tedarikçilerle çevre politikamız dahilinde açık, aktif ve üretken bir iş birliği oluşturmak ve bu kuruluşların çevre bilincinin artırılmasını sağlamak,
 • Kurumumuz çevre yönetim sisteminin sürekli gözden geçirerek gelişimini sağlamak.
 • Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirlenmeyi önlemek, atıkları uygun şekilde yok etmek, verimli enerji kullanımını desteklemek Çevre Politikamızdır. 
 • İSG konularında benzer sektördeki/dünyadaki gelişen teknoloji ve metotları takip etmek ve bunları firmamız bünyesinde uygulanabilir olmasını sağlamak,
 • ISO 45001 İş Güvenlik Yönetim Sistemini kurmak, uygulanmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme sağlamak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
 • Yürürlükteki yasal mevzuata ve diğer şartlara uyulmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin çalışanlarının ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlık, mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi almak ve korumayı sağlamak,
 • Kurumumuz İş Güvenlik yönetim sisteminin sürekli gözden geçirerek gelişimini sağlamak.
 • Çalışanlarımızın İSG bilincini eğitimlerle geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek İş Güvenliği Politikamızdır.

Asmelta Basınçlı Döküm bu politika maddelerinin uygulanıp, tüm amaç ve hedeflere ulaşılacağını taahhüt eder.

Asmelta Basınçlı Döküm bünyesindeki tüm çalışanlar Çevre ve İş Güvenlik Politikası’ nın esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.